Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...
Hur man spelar

Beskrivning

För att den här fina björnen ska vara lycklig och hoppa av glädje, måste du gå rätt med brädet till fötterna och gå med i alla de marker som delar färg, är tillsammans och lägger till mer än en. I varje spel kommer du att ha ett visst antal marker att eliminera och en begränsad tid för att uppnå det. Fortsätt!