Color Pin

Lastning...

Beskrivning

Finjustera sikten och skärpa dina pinnar väl, för att du måste kasta dem genom att matcha färgen på deras ände med färgen på segmentet av den roterande bullseye som du har precis framför. Försök också att undvika att sticka en stift där det redan finns en tidigare. Lycka till!