Dead City

Lastning...

Beskrivning

Promenader de mörka gatorna i staden av död och skjuta alla de hungriga odöda vars enda uppgift är att sluka inälvorna.