9.8
Sätt detta spel på din webbplats
Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...

Beskrivning

Söta utseende vackra djurtryck staplas i marker, går par och rensar en bit styrelsen innan en panikartad flykt (ramma) bildas.