Fruit Escape

Lastning...

Beskrivning

För att dessa läckra frukter ska kunna fly genom den tillfälliga virveln måste du rita en linje genom vilken de måste glida. Tänk på var du ska placera de skarpa kurvorna så att frukten får den nödvändiga boosten. En ny, mer twisted och därför roligare väntar dig i varje fas du har övervunnit.