Golf Park

Lastning...

Beskrivning

För att bollen ska komma in i hålet behöver du inte beräkna avståndet eller bågen, helt enkelt kraften i träffen. Beroende på hur långt hålet är och beroende på höjden med hänsyn till din höjd, håll knappen intryckt tills du känner dig bekväm. Spelet tar hand om resten. Du kan misslyckas tio gånger, där kommer alla att börja igen.