Kings Guard TD

Lastning...
Försvara ditt slott från angrepp av fientliga arméer bygga försvarstorn längs vägen. Få guld för att bygga kraftfullare torn eller förbättra de som du har. WebGL