Lander

Lastning...

Beskrivning

Sätt dig i stället för en kommersiell flygpilot och landa ditt passagerarfartyg med absolut perfektion. Var uppmärksam när enheten sakta slocknar. Höj eller sänk näsan som en funktion av avstånd och hastighet och låt hjulen vila på asfalten försiktigt.