Little World Jelly's

Lastning...

Beskrivning

Denna lilla varelse spinnar obevekligt för sin mini-planet som sallar gelatin som om det inte fanns någon morgon. Men för att äta det innan du måste mutera genom att förvärva färgen på önskad bit. Och ju mer du äter desto snabbare blir det och desto mer komplicerat blir det att ändra tonaliteten vid rätt tidpunkt.