Octagor

Lastning...

Beskrivning

Visa hur skicklig du är på att ta bollen till utgångsporten i antalet tonhöjder du har på varje nivå. Men innan du lämnar måste du få alla stjärnorna att öppna den.