Pizza Cafe

Lastning...
Du är befälhavaren på en pizzeria och du måste betjäna alla kunder snabbt och effektivt. Samla in pengar och köpa fler ingredienser om de är tomma.