Tolxy

Lastning...

Beskrivning

I det här multiplayer-spelet styr du en enda levande cell och du måste försöka äta så många celler som möjligt för att öka din storlek och bli den största organismen på fältet. Du kan dela i mindre bitar för att gå snabbare och täcka mer utrymme.