TU 95

Lastning...

Beskrivning

Att lära sig att flyga ett plan att följa instruktionerna från taxichauffören. Ändra lägenheterna att ta bort, hålla under flygning eller landning på flygplatsen utan någon ogynnsam följande.