Vikings

Lastning...

Beskrivning

Som en viking har du ett mycket enkelt uppdrag att stå emot i livet i tio långa minuter till den fortsatta belägringen av vikingfienderna i nästa by. Förbered dig på att spendera ditt svärds blad och pilens ammunition, för de kommer att vara mycket intensiva, levande och spännande minuter.