981 !

Lastning...

Beskrivning

Bygga en slang från brandpost till spetsen för att kväva elden. Spelet ger dig bitar som du kan placera var du vill, kan du ändra din väg om du klickar på dem.