American Tow Truck

Lastning...
Kran leder staden för att samla skadad i mitten av spårvagnar, ta dem till butiken noga att inte kollidera med andra fordon.