Traffic Go

Lastning...

Beskrivning

Visa din skicklighet med ratten som kör en bil genom en väg infekterad med trafik och angränsande körfält. På varje skärm måste du samla in en serie gyllene mynt och alltid undvika att kollidera med andra fordon, inklusive tåget när du måste korsa vägen.