Blokoban

Lastning...

Beskrivning

88 nivåer som kan låsas upp som du framsteg i spelet. Målet är enkelt men att uppnå detta, det är inte så, placera marker på torget med samma färg genom att dra musen.