11 11

Lastning...

Beskrivning

Ditt uppdrag är att slutföra en rad med elva lådor och fylla deras luckor med färgade brickor. Antingen vertikalt eller horisontellt. Du måste bara välja lämpliga bitar och placera dem korrekt så att de inte upptar hela rutan utan att lämna tomma platser.