Burrito Bison

Lastning...
Kasta tjuren så långt som möjligt till slutet med så många Gummies björnar och föremål i dess väg.