Kogama : Ball Run

Lastning...
Du alltid velat vara en fotbollsspelare, men har inte gett ordet. Ett alternativ är att bli boll, en bra runda går upp och ner ramper oändliga i en tredimensionell värld där det inte finns en fast kvadratmeter. Ren känsla ... och yrsel!.