Butch

Lastning...

Beskrivning

Butch är en mycket sällsynt art av svamp som äter insekter av alla slag. Manéjale med piltangenterna för att fånga allt du kan, är det mycket glupska.