Chronotron

Lastning...

Beskrivning

Använd Time Machine för att interagera med tidigare versioner av dig själv, du kan skapa så många versioner som behövs. Att använda maskinen ställning själv framför och tryck på "utrymme".