comboling

Lastning...

Beskrivning

Den här gången tänker, kan länka torget göra i en vertikal, horisontell och diagonal. har också en praxis läge där du anger den nivå du vill ha och om du fastnar klick "lösning".