Cruiser

Lastning...

Beskrivning

Placera din flotta av fartyg på olika platser för att undvika att skadas av fienden och du får vara den första att sänka din motståndares flotta.