darkmelt

Lastning...

Beskrivning

Du måste förstöra andelen is som visar spelet och sedan ta en flagga för att flytta från skärmen. För att bryta isen passerar över den tid det tar beroende på tjocklek.