3DChess

Lastning...

Beskrivning

Om du älskar klassiska spel och schack mer än någon annan, har du en virtuell version i tre dimensioner som, trots skådespel, inte ligger långt från hela livet. Det handlar om att möta en vän eller maskin och besegra dem genom att klämma på den gråa substansen och tänka mycket bra på dina chips.