Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...
Hur man spelar

Beskrivning

Dit först i mål med din kart före alla dina konkurrenter och placera fällor för att fördröja dem.