Sätt detta spel på din webbplats
Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...

Beskrivning

I en dyster framtid raser de är det enda sättet att göra en levande. Tävla i de olika scenarierna och dit först med hjälp av din körförmåga och användning av vapen som du hittar.