DuBlox

Lastning...

Beskrivning

Flytta torget genom de olika plattformar för att placera den korrekt på områdes markeras med rött. Tänk på rörelserna inte faller i ett tomrum.