Eco Geo

Lastning...

Beskrivning

Få upprätthålla balansen mellan ekologi och behoven hos din "Tamagotchi". Försök att välja de bästa energialternativ för miljön inte förstörs och noga med att inte drabbas av stress.