ElectroArt

Lastning...

Beskrivning

Styr en elektron genom en krets motstånd och undviker försöker skär genom hela resan. I början kommer du att indikera att elektriska komponenter ger dig eller ta bort poäng.