eskimo

Lastning...

Beskrivning

Flytta isblock så att du får komma till din igloo. Använd markören "ner" för att plocka upp ett block och med samma nyckel du kasta det, gör trappor för att övervinna höjder.