Frenzy Airport 2

Lastning...

Beskrivning

Hanterar en flygplats först anställa medarbetare som värdinnor, säkerhet, invandring, servitörer och mer. Tjänar passagerare att kontrollera påsar, köpa i butiken eller ta en taxi.