Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...
Hur man spelar

Beskrivning

Vår flicka på skridskor har öppnat ett tryckeri och ska skrivas ut tidskrifter och tidningar frågade sina kunder per telefon. Då måste du gå runt i staden på skridskor delar ut order.