glops

Lastning...

Beskrivning

Eliminerar siffror av samma färg genom att gå två eller flera lika, använda knapparna för att rotera skärmen, eller slumpmässig förändring av färger och om du förlorar är att klicka på färgen för att explodera.