Golf Jam

Lastning...

Beskrivning

Välj din favorit karaktär att delta i en golftävling. Styr riktningen på skottet genom att flytta markören, titta på vinden indikatorn att veta vilken riktning blåser och klicka för att aktivera och välja önskad effekt.