Hamster Hotel

Lastning...
Kör en lämna över nycklarna till gästerna i receptionen, vilket påsar till ditt rum, rengöring när det behövs och servera mat när frågade hotell.