Innkeeper

Lastning...

Beskrivning

Du har öppnat ett hotell på en ö och måste hantera bygga fler rum, anställa personal, expanderande växter och tillgodose behoven hos dina kunder.