Jardinoo

Lastning...

Beskrivning

Det hjälper mol till tunnlar som har gjort trädgården tjänar till att vattna alla växter, klicka med musen på det avsnitt du vill ändra läge. Det verkar enkelt men det finns många kombinationer och endast en korrekt.