Lofty Tower

Lastning...

Beskrivning

Ordnar blocken för att skapa ett torn med den minsta höjd som du ombeds på varje nivå. Den måste vara stabil och stå utan att falla i några sekunder.