London Bus

Lastning...
Kör en typisk busstur genom gatorna i London. Flytta markören mellan London trafik och park där du anger att manövrera med omsorg, kom ihåg att bromsa med mellanslagstangenten.