maggotz

Lastning...

Beskrivning

Använd vänster och höger piltangenter för att rotera cirkeln. Gör maskar hamnar i hålen innan de når skallen.