nautilo

Lastning...

Beskrivning

Bygga en ubåt bas förenar de tre delarna av konstruktionen. Till en början verkar enkelt, men det kommer att bli komplicerat när du saknar syre, det finns många grottor och marina djur visas.