Neo Orb

Lastning...

Beskrivning

Eliminerar antalet marker som du anger i varje skärm innan tiden rinner ut. Du måste välja var du vill placera att du väljer rätt rad för att eliminera dem genom att få tre eller fler.