nucleus

Lastning...

Beskrivning

Bär elektron från den första bollen till grå boll, passerar en boll till en annan när de är i linje. Först är det lätt men när du är klar nivåer svårigheten ökar.