Parking

Lastning...

Beskrivning

Parkera bilen i de fria utrymmena på rätt sätt och innan tiden går ut. Titta bensin lämningar och bil skador vid kollision med andra.