Pipe Pang

Lastning...

Beskrivning

Samla ihop bitar av röret så att vattnet når den del markerad med en gul pil. Klicka på den du vill rotera och när du har klicka på hjulet.