Renegades

Lastning...

Beskrivning

Styr åtgärder i din grupp soldater för att döda dina fiender och få bränslet de behöver. även frigöra din kidnappade kamrater.