Roobix

Lastning...

Beskrivning

Ha en bra tid på att försöka lösa denna virtuella Rubiks kub roterar raderna genom att klicka på felchas tills varje sida är en enda färg och klicka på kuben för att rotera den.